UBND tỉnh Bình Dương quyết định bổ sung hơn 3.500 tỉ đồng cho 2 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 3.

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 2859 về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025, trong đó, chi thêm hơn 3.500 tỉ đồng cho 2 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 3.

Theo đó, dự án thành phần 5 – xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi, được giao bổ sung 1.180 tỉ đồng.

Đối với dự án thành phần 6 – bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương, được giao bổ sung khoảng 2.360 tỉ đồng.

vanh-dai-3-tp-hcm

UBND tỉnh Bình Dương quyết định bổ sung hơn 3.500 tỉ đồng cho 2 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 3.

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 2859 về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025, trong đó, chi thêm hơn 3.500 tỉ đồng cho 2 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 3.

Theo đó, dự án thành phần 5 – xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi, được giao bổ sung 1.180 tỉ đồng.

Đối với dự án thành phần 6 – bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương, được giao bổ sung khoảng 2.360 tỉ đồng.

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *