Chiều 22/9, Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra đạt một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội, có 05/14 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 06/14 chỉ tiêu thực hiện ở mức độ khá và 03/14 chỉ tiêu đạt thấp.       

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân vẫn duy trì ở mức tăng trưởng khá (năm 2021: tăng 3,98%; năm 2022: tăng 12,12%; 09 tháng đầu năm 2023: tăng 10,55%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với quá trình đô thị hóa và tiềm năng, lợi thế của huyện.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Đến nay, huyện có 13/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án công nghiệp, giao thông trọng điểm trên địa bàn được tập trung triển khai thực hiện. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao và Nghị quyết năm của Huyện ủy đề ra.

1.1

Chất lượng giáo dục – đào tạo tiếp tục được củng cố, nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, hộ nghèo giảm còn 0,3%.

Tiến độ thực hiện các Chương trình đột phá cơ bản bảo đảm theo kế hoạch đề ra và đã thi công hoàn thành 2 trong 3 công trình trọng điểm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận nhiều vấn đề như công tác thu ngân sách; quản lý đất đai, môi trường; bồi thường giải phóng mặt bằng; tiến độ các công trình trọng điểm; chương trình huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đường giao thông bêtông nông thôn; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội,…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ qua. Ông đề nghị huyện cần tập trung các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp như tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân; xây dựng nông thôn mới và tỷ lệ thu gom rác thải. Đặc biệt, huyện cần tiếp tục quan tâm tập trung thực hiện công tác thu ngân sách; giải quyết các khó khăn vướng mắc trong các công trình trọng điểm, chương trình đột quá; công tác quy hoạch; bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chất lượng xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân,… góp phần thực hiện đạt vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra./.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *