Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Long An đã giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 57% kế hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu đến hết năm 2023 giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Long An là hơn 9.300 tỉ đồng, tỉnh đã phân bổ gần 8.900 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm đã giải ngân hơn 5.100 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 57,49% kế hoạch (cùng kỳ năm trước chỉ đạt 31,5% kế hoạch).

Trong số đó, có nhiều chủ đầu tư đạt tỉ lệ giải ngân rất cao như Công an tỉnh tỉ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch; Sở Thông tin và truyền thông giải ngân đạt 92,65% kế hoạch; UBND huyện Đức Hòa đạt 87,79%; UBND huyện Cần Đước đạt 83,83%.

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2023, phấn đấu đến hết năm 2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út yêu cầu các ngành các cấp phải xem nhiệm vụ thực hiện dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2023.

vanh-dai-3-tp-hcm

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư công; đồng thời tăng cường giao trách nhiệm cho phụ trách cá nhân cụ thể gắn với chất lượng và tiến độ hoàn thành dự án.

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách để tạo nguồn vốn bổ sung cho đầu tư công, nhất là bố trí vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các dự án cấp bách, bức xúc đang cần nguồn vốn để triển khai thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đầu tư theo hình thức PPP, xã hội hóa đầu tư, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; tăng cường huy động vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khác thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.

Các ngành, các cấp, các chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Chủ đầu tư và các ngành, các cấp chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ và tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng chỉ đạo tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của từng chủ đầu tư, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và từng cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý từng dự án cụ thể.

cao-toc-gia-nghia-chon-thanh

Chủ đầu tư chủ động rà soát khối lượng thực hiện đủ điều kiện để nghiệm thu và lập thủ tục thanh toán, quyết toán ngay, không để dồn vào các tháng cuối năm; đồng thời đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc cho đơn vị thi công, kiên quyết xử lý vi phạm hợp đồng đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ; chủ động rà soát nhu cầu sử dụng vốn năm 2023 của từng dự án để có đề xuất điều chuyển từ dự án không có khả năng giải ngân hết vốn sang dự án đang có nhu cầu bổ sung vốn.

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện các dự án khởi công mới, các gói thầu mới, nhất là các công trình trọng điểm, các công trình thuộc chương trình đột phá để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư và giải ngân hết kế hoạch vốn được phân bổ.

Tiếp tục thực hiện tốt, có chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, công tác đấu thầu, tiến độ thi công và giám sát, nghiệm thu công trình; thực hiện đúng quy định trong thanh toán và quyết toán công trình, quyết toán vốn đầu tư.

Lập kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân đối với từng dự án, đảm bảo đến hết ngày 30.9.2023 giải ngân phải đạt tối thiểu 75% kế hoạch và cuối năm giải ngân đạt 100% kế hoạch. UBND tỉnh sẽ xem xét thi đua đối với tất cả chủ đầu tư trong công tác thực hiện và giải ngân đầu tư công.

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *