Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội thứ 5 (tháng 5/2023).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. 

Theo nghị quyết, trong tháng 9/2022, UBTVQH sẽ họp cho ý kiến dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Tháng 3/2023, UBTVQH sẽ tiếp tục cho ý kiến đối với dự án luật trình lần đầu hoặc thông qua theo quy trình 1 lần họp. Trong đó có ba dự án quan trọng liên quan đến nhà đất và thị trường bất động sản gồm: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi).

luat-dat-dai-sua-doi
luat-dat-dai-sua-doi

Sau đó, dự kiến trình Quốc hội dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) tại kỳ họp Quốc hội thứ 5 (tháng 5/2023).

Trước đó, ngày 12/7, UBTVQH đã tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, trong 7 dự án luật được cho ý kiến lần đầu có dự án luật rất quan trọng là Luật Đất đai sửa đổi.

Tại kỳ họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá – Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, sửa Luật Đất đai là khó nhất, nhưng cũng được trông đợi nhất, cần huy động sự tham gia rộng rãi của chuyên gia, các lực lượng khác trong xã hội.

“Luật Đất đai là dự án khó nhất, quan trọng nhất và được trông đợi nhất. Quốc hội thông qua luật này có chất lượng là đóng góp quan trọng với đất nước”, ông Vinh nhấn mạnh.

Còn theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi) Vũ Hồng Thanh cho biết, đến giờ này, cũng chưa nhìn thấy dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự kiến phiên họp tháng 9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới cho ý kiến dự thảo luật này, nên ông Thanh cho rằng, cuối tháng 9/2022 mới có thể xin ý kiến hội nghị đại biểu chuyên trách, chứ không thể xin ý kiến vào đầu tháng 9/2022 như dự kiến.

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *